Zakres współpracy

Badania realizujemy zarówno w obszarach B2B (producenci, dystrybutorzy, sieci hurtowe i detaliczne), jak też w segmentach B2C.

Badamy rolników, konsumentów, dystrybutorów, kanał HoReCa i liderów opinii (od pola do stołu).

Posiadamy doświadczenie w badaniach wizerunkowych produktów rolno-spożywczych w ramach kampanii UE o wartości ponad 50 milionów euro.

W naszych działaniach bazujemy na różnorodnych metodach i technikach badawczych, do których należą w szczególności:

  • Tradycyjne ankiety papierowe (PAPI)
  • Badania telefoniczne (CATI)
  • Ankiety internetowe (CAWI)
  • Badania ankietowe wspomagane komputerowo (CAPI)
  • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
  • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
  • Tajemniczy klient
  • Analiza Desk research
  • Studium przypadku (Case Study)
  • Analiza SWOT